Vinterlagring

                     Vi har nå fullt på vinterlagring.


Forsikring


Leietaker må selv sørge for nødvendige forsikringer på eget objekt som for eksempel brann, tyveri, hærverk og plutselige uforutsette skader, da dette ikke dekkes av våre forsikringer.